Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.

Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re sertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Bryn Senter ble Miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2011 og re-sertifisert i løpet av 2015. Miljøfyrtårn innebærer at vi forplikter oss til å redusere vår miljøbelastning betraktelig, gjennom forbedringer på klimaområdet, avfallshåndtering og energiforbruk. Det innebærer også å igangsette tiltak for å bedre både driftsøkonomien til senteret og trivselen blant våre medarbeidere og leietagere.

Vi er også stolte over at Meny og Princess er Miljøfyrtårn sertifiserte.

image005