Rund opp!

KICKS vil bidra med å øke kunnskapen om, og bryte tabu rundt psykiske helseproblemer. Det gjør de blant annet gjennom å støtte ekspertorganisasjoner økonomisk, sånn at de får mulighet til å hjelpe flere.
Akkurat nå gjennomfører KICKS en innsamlingskampanje til fordel for Mental Helse Ungdom, MHU. Du som handler i KICKS butikker får da frivillig muligheten til å runde opp beløpet i kassen, sånn at det overstigende beløpet går direkte til MHU`s arbeid.
 
MHU er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. De jobber for økt åpenhet om psykiske helseproblemer, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.
 
På kicks.no kan du lese mer om S.H.A.R.E. som er KICKS initiativ for å øke kunnskapen og bryte tabu rundt psykiske helseproblemer.
https://www.kicks.no/om-kicks/barekraftighet/hvordan-vi-gjor-det