bryn_psyko_hanne_168
Telefon:  22 75 50 50

Velkommen til Hanne Westby Hogstad Psykomotorisk Fysioterapi


Hanne Westby Hogstad Psykomotorisk Fysioterapi finner du i 5. etg. i Helsebygget.

Psykomotorisk fysioterapi er en behandling bygd på grunntanken at kropp, tanker og følelser fungerer som en helhet. Smerter i kroppen som varer over tid kan være et signal om at belastningen har vært for stor. Pusten holdes og muskler spennes – for å holde ubehagelige opplevelser borte – eller for å holde ut det daglige liv. Foregår dette over tid, kan det ha store konsekvenser for kroppen. Behandlingen innebærer ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Refleksjon og samtale over aktuelle temaer er sentralt, og det er en forutsetning at man er motivert for å arbeide med seg selv. Hanne W. Hogstad har sin praksis i 5. etg. og har rett til trygderefusjon etter henvisning.