liten%20logo
Telefon:  94 00 82 32
Velkommen til Vangseter Oslo

Velkommen til Vangseter


Vangseter Oslo tilbyr behandling gjennom samtaleterapi til den som har kommet til en erkjennelse av at rusproblemet tar mer og mer plass i livet og har blitt et problem. Vi tilbyr mye av det samme som en psykolog kan tilby, men forskjellen er at vi er spesialisert på de bestemte utfordringene som avhengighet gir for kognitiv terapi.
 
Vi ser hele mennesket i arbeidet vårt, og ikke kun ruslidelsen. En viktig del av arbeidet vårt er å behandle eventuelle problemer som skjuler seg under avhengigheten. Det er som regel en grunn til at Jeppe drikker, tar piller, eller på andre måter forsøker å dempe noe vondt på egenhånd. Rus er bare en liten del av det vi driver med.
 
Timene er preget av åpenhet, respekt, trygghet og empati. Vi ser også viktigheten av at klientene våre skal tilegne seg kunnskap og «verktøy» de kan ta med seg videre i sitt liv.
 
Vi bidrar også med veiledning av pårørende, og jobber med tidligere klienter fra Vangseters klinikk på Jevnaker som ønsker polikliniske timer som en del av ettervernet.
 
Terapeutene ved Vangseter Oslo har lang erfaring og kompetanse i flere anerkjente metoder. Blant annet bruker vi metodene Kognitiv terapi, Sykdomslære, Motiverende intervju, Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og Empowerment, samt kartlegging ved ADDIS